Onze beginselen

 

De kern en de kracht van onze organisatie is vastgelegd in zes basisbeginselen. Eurokruis Vlaanderen als organisatie werkt ten allen tijden volgens deze beginselverklaring. Alleen zo kan onze organisatie de waardering en respect genieten van eenieder!

 

Onze 6 basisbeginselen zijn:

 

Menselijkheid

Eurokruis Vlaanderen stelt dat menselijkheid de drijfveer van alle handelen moet zijn binnen de organisatie. Eurokruis Vlaanderen wil zoveel mogelijk leed voorkomen en verlichten. Een uitstekende zorg waarbij het slachtoffer centraal staat, daar moet steeds van uitgegaan worden bij alle handelen binnen Eurokruis Vlaanderen.

Daarom zetten we ons in om leven, gezondheid en waardigheid van iedereen te beschermen. Eurokruis Vlaanderen streeft ook naar wederzijds respect, begrip, vriendschap en samenwerking met eenieder die tevens deze beginselverklaring onderschrijft.

 

 

Onpartijdigheid

Elke actie van Eurokruis Vlaanderen gebeurt onpartijdig! Onze organisatie is er voor iedereen, en dit zonder onderscheid. Raciale verschillen, overtuiging, sociale klasse, nationaliteit of seksuele geaardheid, spelen voor Eurokruis Vlaanderen geen enkele rol. Wij gaan enkel uit vanuit bestaande noden van mensen. De dringendste gevallen krijgen voorrang!

 

 

Neutraliteit

Eurokruis Vlaanderen stelt zich onder elke omstandigheid neutraal op! Enkel door neutraal te blijven, kunnen we het vertrouwen en het respect van eenieder afdwingen.

De organisatie mengt haar niet in debatten die politiek, raciaal, religieus of ideologisch gekleurd zijn. De organisatie kiest ook geen partij tijdens eventuele conflicten.

 

 

Onafhankelijkheid

Op het gebied van medische en psychosociale hulpverlening staat Eurokruis Vlaanderen de overheden bij in de hulpverlening. Maar we bepalen zelf ons beleid en maken zelf onze keuzes.

We zoeken ook zelf onze (financiële) middelen bij de bevolking, de bedrijven en de overheden. Geen druk of invloed van buitenaf zal onze werking bepalen, zodat we steeds in overeenstemming met deze beginselverklaring kunnen handelen.

 

 

Vrijwilligheid

Elke actie binnen onze organisatie steunt op vrijwilligheid. Geen enkele vrijwilliger binnen Eurokruis Vlaanderen werkt mee om zich financieel of maatschappelijk te verbeteren. De organisatie steunt haar vrijwilligers en is loyaal tegenover hen. Van elke vrijwilliger binnen de organisatie wordt dezelfde trouw, loyaliteit en inzet verwacht tegenover de organisatie. Elke vrijwilliger werkzaam binnen de organisatie dient deze beginselverklaring te onderschrijven.

 

 

Verantwoordelijkheid

Wij zijn verantwoordelijk voor de gemeenschap waarin wij leven en werken. Wij moeten goede leden zijn van deze gemeenschap, indien mogelijk andere welzijnsprojecten ondersteunen en solide samenwerkingsovereenkomsten sluiten met partnerorganisaties die dezelfde waarden beogen als Eurokruis Vlaanderen.

Wij moeten de eigendommen die wij mogen gebruiken, in goede staat houden en het milieu met zijn natuurlijke rijkdommen beschermen. We moeten als goede burgers verstandig omgaan met onze budgetten, reserves aanleggen om moeilijke tijden te kunnen overbruggen en ons rechtmatig deel aan belastingen betalen!

Alle binnengekomen middelen gaan naar hulpverlening, opleiding en uitrusting. In de totale werking van de organisatie, streeft het management en het bestuur van Eurokruis Vlaanderen geen winst na.


Eurokruis Vlaanderen vzw

Kerkstraat 108

9050 Gent

T: 02 781 02 01

F: 02 669 91 66

info@eurokruis.be

BE39 7390 1976 0919

Ondernemingsnummer: 0502.517.507

Onze partners

© 2021 Eurokruis Vlaanderen vzw

Alle rechten voorbehouden.