Hulpverlening bij rampen

 

Hulp verlenen bij rampen is voor ons een van onze basisopdrachten. We hebben veel know-how op dat vlak. Bij een ramp of een groot ongeval nemen we drie soorten hulpverlening voor onze rekening: de medische hulpverlening, het vervoer van gewonden naar de ziekenhuizen en de psychosociale hulpverlening.

 

Medische hulpverlening

Bij een ramp of een groot ongeval zijn binnen het gewone hulpverleningssysteem de middelen niet altijd voldoende. Onze SIGMA's (Snelle Interventie Groep ter Medische Assistentie) springt het reguliere hulpverleningssysteem in Vlaanderen meteen bij. Ze brengen alle materiaal mee om snel een hulppost op te bouwen. Ze brengen ook extra medisch materiaal mee in grote hoeveelheden. Onze medische teams stabiliseren ter plaatse de gewonden in afwachting van hun vervoer naar het desbetreffende toegewezen ziekenhuis.

 

 

Vervoer van gewonden

Onze ziekenwagens vormen een onmisbaar onderdeel in een rampsituatie. Zij staan tijdens het rampenplan in voor het vervoer van de gewonden naar de toegewezen ziekenhuizen. Daarvoor werken onze ziekenwagens samen met onze centrale meldkamer. Via onze meldkamer weten we precies waar onze ziekenwagens zich juist bevinden en welk slachtoffer naar welk ziekenhuis is overgebracht.

 

 

Psychosociale ondersteuning

Bij een rampsituatie staan we ook in voor de psychosociale hulpverlening. Dit wil zeggen dat we psychologische hulp bieden aan iedereen die dat nodig heeft in een rampsituatie. We bieden ondersteuning aan niet-gewonden, gewonden, familieleden, kennissen, en aan de hulpverleners zelf. Onze vrijwilligers en psychologen van onze dienst sociale ondersteuning begeleiden iedereen dit dit nodig heeft!


Eurokruis Vlaanderen vzw

Kerkstraat 108

9050 Gent

T: 02 781 02 01

F: 02 669 91 66

info@eurokruis.be

BE39 7390 1976 0919

Ondernemingsnummer: 0502.517.507

Onze partners

© 2021 Eurokruis Vlaanderen vzw

Alle rechten voorbehouden.