Eurokruis Vlaanderen helpt!

 

Wij zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Onze missie is drieledig:

  • Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland.
  • Actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid, ziekenvervoer en preventieve hulpacties.
  • Bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers.

 

Zelfredzaamheid stimuleren

We vinden het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op het werk, op school, in de jeugdbeweging of in de sportclub. We willen zoveel mogelijk mensen eerste hulp aanleren. Ook internationaal: we helpen andere landen met het ontwikkelen van eerstehulprichtlijnen en bijhorend opleidingsmateriaal.

 

Meteen helpen bij rampen

We willen optimaal hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze plaatselijke Eurokruis-afdelingen snel in te zetten, of door de samenwerking met andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Onze expertise op het vlak van internationale noodhulp bouwen en rampenparaatheid breiden we verder uit.

 

Zorgen voor kwetsbaren

Verschillende Eurokruis-vrijwilligers dragen zorg voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Wat we doen is misschien niet altijd zichtbaar. Maar het betekent wel een wereld van verschil voor de mensen die op ons rekenen.


Eurokruis Vlaanderen vzw

Kerkstraat 108

9050 Gent

T: 02 781 02 01

F: 02 669 91 66

info@eurokruis.be

BE39 7390 1976 0919

Ondernemingsnummer: 0502.517.507

Onze partners

© 2021 Eurokruis Vlaanderen vzw

Alle rechten voorbehouden.